Untitled Document
top of page

Nhóm hỗ trợ quốc tế của Tiến sĩ Karson Oten

3000 sinh viên đã ký một lá thư và đệ trình lên Tòa án Tối cao để phản đối phán quyết thiên vị. Họ cũng thành lập “Hiệp hội cựu sinh viên K.Oten” vào năm 2009

3000 sinh viên đã ký một lá thư và đệ trình lên Tòa án Tối cao để phản đối phán quyết thiên vị. Họ cũng thành lập “Hiệp hội cựu sinh viên K.Oten” vào năm 2009.

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20090801/00176_021.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122102891108242942&set=pb.61557288272403.-2207520000&type=3

Tiến sĩ Karson Oten, được đánh giá là gia sư tiếng Anh nổi tiếng nhất ở Hồng Kông,
cũng từng giữ danh hiệu gia sư uy tín Top 1 Châu Á năm 2006.

https://www.nibizsoft.com/asias-millionaire-tutors/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122101841792242942&set=pb.61557288272403.-2207520000

Chúng tôi, những học trò và môn đệ của Tiến sĩ Karson Oten đến từ Hồng Kông và trên toàn cầu, đã gắn bó với ông trong nhiều thập kỷ. Trong nhiều năm, chúng tôi nhận thấy rằng người thầy đáng kính của chúng tôi đã trở thành chủ đề của những báo cáo không chính xác trên mạng, bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân hoặc lợi ích thương mại. Để đáp lại, 100.000 sinh viên ủng hộ chúng tôi, những người được hưởng lợi từ sự hướng dẫn của ông, đã tập hợp lại để bảo vệ ông. Năm 2009, chúng tôi thành lập "Hiệp hội cựu sinh viên K. Oten" tại Hồng Kông. Một thập kỷ sau, chúng tôi mở rộng nỗ lực thành lập "Nhóm hỗ trợ quốc tế Tiến sĩ Karson Oten". Cộng đồng những người ủng hộ toàn cầu của chúng tôi tích cực tìm cách nâng đỡ người cố vấn của chúng tôi bằng cách truyền bá năng lượng tích cực của ông ấy.

Nhóm hỗ trợ quốc tế của
Tiến sĩ Karson Oten