Untitled Document
top of page

Nhóm hỗ trợ quốc tế Tiến sĩ Karson Oten

3000 cựu sinh viên Hồng Kông phản đối.jpg

3000 sinh viên đã ký đơn gửi lên Tòa án tối cao vì không đồng tình với phán quyết thiên vị và thành lập Cựu sinh viên Hồng Kông của K.Oten (2009)

bottom of page