Untitled Document
top of page

14.   Người sáng lập Quỹ giáo dục từ thiện Oten và All Star Care

(14a) Người sáng lập Quỹ giáo dục từ thiện Oten

(14a) Người sáng lập Tổ chức Giáo dục Từ thiện Oten
Anchor 1

(14b) Tiến sĩ Karson Oten làm việc với Hiệp hội Cho và Nhận, Hiệp hội Câu lạc bộ Nam và Nữ Hồng Kông, Universal Music, sản xuất một bài hát để làm từ thiện

(14b) Tiến sĩ Karson Oten làm việc với Hiệp hội Cho và Nhận

(14c) Bài hát nhằm động viên những học sinh gặp khó khăn không bỏ cuộc

(14c) Bài hát nhằm động viên học sinh nghèo

(14d) Hins Cheung (một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hong Kong)

(14d) Hins Cheung (một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hongkong)

(14e) Oten là người viết lời và rapper

(14e) Oten là người viết lời và đọc rap

(14f) All Star Care - Tri ân các học viên được tài trợ

(14g) All Star Care – chương trình từ thiện do Tiến sĩ Karson Oten dẫn đầu

(14g) All Star Care - chương trình từ thiện do Tiến sĩ Karson Oten dẫn đầu

(14h) Chương trình từ thiện giúp đỡ mọi gia đình khó khăn không có điều kiện

(14i) một sự kiện quảng bá các khóa học bổ trợ miễn phí cho tất cả học sinh thuộc gia đình khó khăn

(14a) Người sáng lập Quỹ giáo dục từ thiện Oten

(14j) Gia sư All Star Education cho những gia đình khó khăn, động viên học sinh nghèo chăm học

bottom of page